[Miskolci Keresztyén Testvérgyülekezet] [Miskolc, Horváth Lajos u. 5.]         
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Madarász házaspár
Biztonságban a túloldalon
 
 
2009. november 23-án sok-sok családtag, testvér, barát és ismerős jelenlétében búcsúztunk özv. Madarász Lajosné testvérünktől, aki Megváltó Urához hazatért. Halála sokakban felidézte a gyülekezetünk elmúlt évtizedeit, amikor Csuri mama férjével, id. Madarász Lajossal együtt a közösség meghatározó egyéniségei voltak. Nehéz időkben hűségesen élték és hirdették az evangélium üzenetét.
 
Kiváltság számunkra, hogy ismerhettük őt (őket) és követhetjük a hitüket!

Madarász házaspár

Az id. Madarász házaspár öröksége
a gyerekek, unokák, dédunokák részére
(elhangzott id. Madarász Lajosné (Csuri mama) temetésén 2009. november 23-án, fia - Madarász István - tolmácsolásában)

1. Válaszd a jó részt,
bízz Isten Igéjében!
Lukács 10, 38-42
Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: "Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!" Az Úr azonban így felelt neki: "Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle."
2. Tarts ki a hitben! Zsidók 12, 1-2
Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült.
3. Ne csüggedj! 2 Korintus 4, 16-18
Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.
 

Az id. Madarász házaspár élettörténete
hangfelvétel (8.3 MB)
képek

Az id. Madarász házaspár 50. házassági évfordulója
hangfelvétel (10.1 MB)

 
id. Madarász Lajos
hangfelvétel (0.1 MB)

id. Madarász Lajosné Csurinéni
hangfelvétel (0.6 MB)

 
id. Madarász Lajos temetése
búcsúztatás hangfelvétele (11.3 MB)
emlékezés hangfelvétele
(13.7 MB)
emlékfüzet
(0.9 MB)

id. Madarász Lajosné temetése
hangfelvétel (6.1 MB)
képek
gyászjelentés
(0.9 MB)

Id. Madarász Lajos szolgálatai közül néhány meghallgatható az Igehirdetések menüponton belül.

"... elődeitek kőszáli sasok voltak, testvéreim. Ti is sasfészekben születtetek. És gondoljátok meg: sasoknak nem lehetnek nádi verebek az utódaik!"       Vass Ferenc

(Köszönjük a közreműködést az anyagok összeállításához!)